CVDO Thuishulp

Veelgestelde vragen

http://dienstencheques.vlaanderen.beHier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de werking van de dienstencheques en onze huishoudhulpen. Indien u geen antwoord vindt op uw vraag kunt u ons contacteren, wij helpen u graag verder.

Krijg ik steeds dezelfde huishoudhulp?

Wij streven ernaar om steeds een vaste huishoudhulp te sturen. Bij onverwachte omstandigheden kan dit wel eens anders lopen. Dan zoeken we samen met u naar een gepaste oplossing.

Hoe betaal ik mijn huishoudhulp?

De kostprijs van de dienstencheques is € 9 per uur (voor de eerste 400, € 10 voor de laatste 100). De gebruiker betaalt 1 dienstencheque per begonnen/gepresteerd uur. De cheques dienen onmiddellijk bij uitvoering van de diensten aan de werknemer van het dienstenbedrijf te worden overhandigd. Bij herhaalde niet betaling kan de hulp worden stopgezet, zonder enige vergoeding van het bedrijf.

Op welke tijdstippen mag ik de huishoudhulp verwachten?

Onze medewerkers werken van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u.

Hoeveel uren huishoudelijke hulp kan ik bij Cvdo Thuishulp minimaal verkrijgen?

Het minimaal aantal uren hulp is 4 uur om de 14 dagen.

Heeft mijn huishoudhulp recht op een pauze?

Uw huishoudhulp heeft recht op minimum 10 minuten pauze per blok van 4 uren.

Moet ik thuis zijn als mijn huishoudhulp komt?

Wanneer de huishoudhulp de eerste keer komt, vragen we dat u in de mate van het mogelijke aanwezig bent. Zo kan u uw verwachtingen duidelijk maken en een korte rondleiding geven in uw huis. Tevens kan dan bekeken worden of u over het nodige materiaal beschikt. Bij de verdere dienstverlening is uw aanwezigheid niet noodzakelijk. Onze huishoudhulpen kunnen zelfstandig werken.

Is mijn huishoudhulp verzekerd?

Onze medewerkers zijn verzekerd voor arbeidsongevallen, zowel voor lichamelijke als materiële schade. Ook wanneer de huishoudhulp materiële schade aanricht komt onze verzekering tussen voor een schade boven de € 200.

Wat als mijn huishoudhulp afwezig is?

Bij een niet te voorziene omstandigheid (bv.: ziekte, verlof wegens overmacht,….) wordt de gebruiker zo vlug mogelijk verwittigd door de huishoudhulp. Hij/zij weet tenslotte als eerste als hij/zij ziek is en kan u verwittigen nog voor 8 uur. U kan ons opbellen indien u vervanging wenst. Indien mogelijk, wordt vervanging voorzien, doch deze kan niet worden verzekerd. Bij een vervanging kan er wel een wijzing van de werkuren optreden. Tijdens de periode van collectieve sluiting van het bedrijf is geen dienstverlening voorzien.

Bij geplande afwezigheid (zoals verlof, opleiding,…) van uw huishoudhulp brengt hij/zij u tijdig op de hoogte. Ook in dit geval kan u ons opbellen indien u vervanging wenst.

Op feestdagen wordt er niet gewerkt. De feestdagen worden elk jaar meegedeeld met de nieuwjaarsbrief. Bij nieuwe klanten wordt dit eveneens meegedeeld.

Mijn huishoudhulp moet een keer niet komen. Wat doe ik dan?

In geval de gebruiker tijdelijk geen beroep wenst te doen op de huishoudhulp, moet de gebruiker 4 weken vooraf het dienstenbedrijf hiervan in kennis stellen. Indien de gebruiker de onderneming niet of niet tijdig verwittigt, zullen de diensturen aangerekend worden onder de vorm van dienstencheques, uitgezonderd in geval van overmacht. Al ons personeel heeft een officiële arbeidsovereenkomst waarin de te presteren uren vermeld worden. Dus moeten wij de uren, bepaald in de overeenkomst, betalen.

Wat indien ik niet tevreden ben over mijn huishoudhulp?

Indien u niet tevreden bent over uw huishoudhulp, kan u dit steeds melden aan ons. Wij gaan dan eventueel voor u op zoek om zo spoedig mogelijk iemand anders te sturen. Cvdo Thuishulp kiest echter voor diversiteit. Dit betekent dat wij van u als klant verwachten dat al onze medewerkers bij u de kans krijgen beoordeeld te worden op hun geleverde prestaties, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, e.d.

Wat als ik verhuis?

Als u van plan bent om te verhuizen, is het van groot belang dat u ons en Pluxee op de hoogte brengt van uw adreswijziging. Zo komen de briefwisselingen en de cheques op de juiste plaats aan.

Mogen de huishoudhulpen telefoongesprekken voeren tijdens de werkuren?

Onze huishoudhulpen mogen geen privégesprekken voeren tijdens de werkuren. GSM-gebruik is enkel toegelaten indien dit werkgebonden is.

Mag de huishoudhulp roken tijdens de werkuren?

De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet roken tijdens de werkuren, dit kan tijdens de voorziene pauze van 10 minuten op een plaats afgesproken met de klant.

Mag mijn huishoudhulp geschenken aanvaarden?

De huishoudhulp mag geen geschenken noch giften aanvaarden. Deze mogen dus niet worden aangeboden.

Ik ben zelfstandige en pas mama?

Bent u mama geworden en werkt u als zelfstandige? Dan kan u genieten van 105 uur moederschapshulp, zodra u uw professionele activiteiten hebt hervat. De moederschapshulp betaalt u met 105 dienstencheques, die u krijgt via het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVZ) waarbij u aangesloten bent. Met die dienstencheques kan u onze dienstverlening betalen.

Domicilieadres en beroepsdoeleinden

Huishoudelijke taken moeten worden uitgevoerd op uw domicilieadres, dus niet voor buitenverblijven. Dit adres is dan ook het adres die op de cheque staat. Dienstencheques mogen ook niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.

Wat doe ik als mijn cheques bijna vervallen?

Deze worden niet aanvaard. Dienstencheques dienen bij Sodexo besteld te worden, Cvdo Thuishulp is hier dan ook niet verantwoordelijk voor. Als u op voorhand ziet dat uw cheques bijna vervallen dan kan u deze terug opsturen naar Sodexo. Daarvoor dient u een formulier in te vullen die u terugvindt op de site van Pluxee.

Ik ben familie van de huishoudhulp

Uw huishoudhulp mag geen bloed- of aanverwant zijn tot de 2e graad van de gebruiker of van een lid van het gezin van de gebruiker, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker.

Aankondigingen

 

Sluitingsdagen 2024

  • Woensdag 01/05/2024 Dag van de Arbeid
  • Donderdag 09/05/2024 O.L.H.-Hemelvaart
  • Vrijdag 10/05/2024 brugdag
  • Maandag 20/05/2024 Pinkstermaandag
  • Collectieve sluiting van 22/07/2024 t.e.m. 04/08/2024
  • Donderdag 15/08/2024 O.L.V. Hemelvaart
  • Vrijdag 01/11/2024 Allerheiligen
  • Maandag 11/11/2024 Wapenstilstand
  • Collectieve sluiting van 24/12/24 t.e.m. 01/01/2025